Start pagina Geschiedenis Ontwikkeling Foto's & Video's Contact      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis

In het jaar 1955, zo begon het.

Het gebied was eerst een katoen plantage en was ook een woongebied voor vissers. In het gebied komt er ook een slaven begraafplaats voor.
Ook in dit jaar heeft dhr. Julius Cornelis Arnhem meer bekend als “Ba Joesoe”  de plaats overgenomen als te zijn de controleur  van de voorbij gaande vissers en vissersboten.

Het controleurs werk hield in dat alle vissersboten die van en naar de zee gingen gecontrolleerd werden door hem.
Alle gegevens werden maandelijks gerapporteerd naar Paramaribo toe.
Er werd hierbij ook en vorm van belasting betaald.

Over het algemeen werd er ook aan jacht en visvangst gedaan in het gebied.
Bekende jagers van die tijd waren bijvoorbeeld; Doktor Jessurun, Dhr. Gicherit en enkele amerikanen van Suralco.

Het ergste dat als een klap overkwam voor mensen van het gebied was toen een amerikaans vliegtuig neerstortte.
Het kwam ook eens voor dat veroordeelden van Frans-Guyana via de stranden van Suriname probeerden te vluchten. Deze veroordeelden die  ook  “poi-té” werden genoemd namen vaak de richting van het matapica gebied. Als ze werden opgepakt door dhr. Arnhem werden ze terug gescheept naar de franse kant. Het gebied was ook bewoondt door enkele locale vissers.
Enkele namen van locale vissers zijn: Dhr. Nahar, Dhr. Kentong, Dhr. Botse, Dhr. Willems, Dhr. Schreude, Dhr. Tulp.

Ba Joesoe was ook in het bezit van een boot genaamd  “Mario”.
Deze werd ingezet voor het vervoeren van zijn vangst en diende ook voor het vervoeren van  toeristen en of locale vakantie gangers die bij Ba Joesoe kwamen logeren.
Van de overheid heeft Dhr. Arnhem  ook een Bronze medaille ontvangen voor de dienstjaren die hij heeft vericht voor de overheid.

Hij was vader van 6 jongens en 1 meisje.
Op 18 mei 1972 verliet Dhr. Arnhem het leven. Door dit verlies  gingen de activiteiten langzamerhand achteruit.

Door de jaren heen waren de activiteiten wat minder gaan worden.
In het jaar 2008 besloot men een stichting aan te hechten aan het gebied.
De laatste dochter van Dhr. Arnhem, mevr. Johanna Cornelli Arnhem te samen met andere familieleden helpen sterk mee om weer bloei te geven aan het gebied.

Dhr. Arnhem was de eigenaar van de plantage met als titel erfpacht.

 

 
 

Copyrights MATAPICA.ORG © 2009